Wednesday, June 2, 2010

StyleClicker - Jerusalem Cinematheque

"פריט הלבוש הכי יקר שלי הוא הכובע", הודה בפני גונאר המרלה, האדם שמאחורי הבלוג סטייל קליקר. לאורך שלושת הימים בהם שהה בירושלים נחשפתי לאהבתו לכובעים. שנינו לקחנו חלק בפסטיבל סרטים, אופנה ופילוסופיה, שנערך בסינמטק של עיר הקודש. לאורך אותו סוף השבוע, הזדמן לנו להיפגש מדי יום ביומו, ולרוב למעלה מפעם אחת ביום. ראשו לא נותר חשוף ולו לרגע אחד.

No comments: