Tuesday, June 1, 2010

2 comments:

ערן said...

התמונה של אלושה מאפריל היתה כל כך מיוחדת, כמו ממקום ומזמן אחר. כשראיתי את הדיטייל הזה - אוטומאטית קישרתי בין שתי התמונות.
אחלה בחירה

maya said...

it's a cool picture