Wednesday, February 24, 2010

Braided Hair - Jerusalem

אני לא יודעת האם אלו העיניים שלי שנעשו יותר מחודדות לעניין, אך לאחרונה אני רואה יותר ויותר עלמות חן שצמות קלועות נחות על כתפן.

Tuesday, February 23, 2010

Sunday, February 21, 2010

Thursday, February 18, 2010

Wednesday, February 17, 2010

Tuesday, February 16, 2010

Monday, February 15, 2010

Sunday, February 14, 2010

Thursday, February 11, 2010

The Perfect Length - Tel Aviv Port

אם יש משהו שאני באמת ובתמים מאמינה בו הרי זה שניתן לשפוט את טיבו האופנתי של אדם על פי אורך מכנסיו, ועל פי מספר הברייקים שבהם (התשובה הנכונה היא אפס). למרבה הצער, רק לעיתים רחוקות נתקלות עיני בעלמת חן שלרגליה מכנסיים שאורכם מדויק כל כך - חצי מילימטר מדוד (ומשמעותי) מעל הקרסול.

Tuesday, February 9, 2010

Thursday, February 4, 2010

Monday, February 1, 2010