Thursday, February 11, 2010

The Perfect Length - Tel Aviv Port

אם יש משהו שאני באמת ובתמים מאמינה בו הרי זה שניתן לשפוט את טיבו האופנתי של אדם על פי אורך מכנסיו, ועל פי מספר הברייקים שבהם (התשובה הנכונה היא אפס). למרבה הצער, רק לעיתים רחוקות נתקלות עיני בעלמת חן שלרגליה מכנסיים שאורכם מדויק כל כך - חצי מילימטר מדוד (ומשמעותי) מעל הקרסול.

No comments: