Thursday, July 29, 2010

At The Graduates Exhibition - Bezalel Fashion Department

שלוש פעמים פקדתי את שערי בצלאל על מנת להצליח ולצפות בעבודות הבוגרים המרובות בשלל המחלקות. בפעם השלישית אף טרחתי לשלוף את מצלמתי ממקומה הנוח בתיק, ולצלם מספר פרטים בתערוכה של המחלקה לאופנה.

המעצבים, לפי סדר הופעת התמונות: שני פרי-נס, ענת פרידמן, יסמין וולק

Sunday, July 18, 2010

Thursday, July 15, 2010

Tuesday, July 13, 2010

Monday, July 12, 2010

The Smile - Tel Aviv, Har Sinai Street

כשראיתי את תמר, התוודיתי בפניה כי אני לא זוכרת מתי בפעם האחרונה נתקלתי בחיוך כל כך שובה לב. עדיין לא הצלחתי להיזכר.

Tuesday, July 6, 2010

התגעגעתי

החופש כבר החל לנבוט מחריצי המדרכות והריח הלח ועתיר הזיעה, שלעד נצמד אליו, כבר מורגש זה זמן מה. ואם כבר החיים בישראל גזרו עלינו מזג אוויר מהביל שמתפוגג רק לקראת חודש דצמבר, מן הראוי לחוש אותו במלוא עוצמתו.
ממרום ההרים היבשים, גמרתי אומר לשוב למספר חודשים אל עיר החוף המיוזעת. בטרם אתחרט, ארזתי את פקלאותיי ונדדתי מערבה, אל עיר הקיץ התמידי. נעים לחזור הביתה.