Tuesday, July 6, 2010

התגעגעתי

החופש כבר החל לנבוט מחריצי המדרכות והריח הלח ועתיר הזיעה, שלעד נצמד אליו, כבר מורגש זה זמן מה. ואם כבר החיים בישראל גזרו עלינו מזג אוויר מהביל שמתפוגג רק לקראת חודש דצמבר, מן הראוי לחוש אותו במלוא עוצמתו.
ממרום ההרים היבשים, גמרתי אומר לשוב למספר חודשים אל עיר החוף המיוזעת. בטרם אתחרט, ארזתי את פקלאותיי ונדדתי מערבה, אל עיר הקיץ התמידי. נעים לחזור הביתה.

1 comment:

מיכל♥ג'וש said...

התמונה השלישית אומרת הכל על המקום שאליו חזרת. ברוכה השבה.