Sunday, October 31, 2010

Thursday, October 28, 2010

Tuesday, October 26, 2010

Monday, October 25, 2010

Sunday, October 24, 2010

Tuesday, October 19, 2010

Back To School - Jerusalem, Bezalel

היום הראשון ללימודים היה עבורי תמיד עתיר התרגשות וחששות. בלילה האחרון של חודש אוגוסט נהגתי לקפל על כסא את הבגדים המגוהצים שהמתינו בהיכון למחרת היום. היום הראשון ללימודים, הן ביסודי, הן בתיכון והן כעת, נראה עבורי כהמולה קולנית וחיננית. הפעם, עמדתי בחצר הצפופה של בצלאל, כשהבחנתי במיכל. אז הגעתי למסקנה שמלבושיה שלה הם המתבקשים ביותר להמתין ללובשיהם בלילה שלפני תחילת הלימודים.

Tuesday, October 12, 2010

Tel Aviv, Dizengoff Street

להיתקל ביבגני היה עבורי חוויה מרנינה במיוחד. פרט לכך שיבגני הינו אחד ממצולמיי הראשונים, זו גם הייתה הפעם הראשונה שצילמתי עלם חמודות מזה למעלה מחודשיים. למעשה, התמונה האחרונה של פרינס צ'רמינג אלמוני שהתהלך ברחובות מדינתנו התפרסמה בבלוג בארבעה באוגוסט. טרם הבנתי האם זה מעיד על הטעם הגברי, עלי, או שמא אולי מדובר בהבדלי שעות גרידא. כבר הגיתי במוחי תאוריית קונספירציה, לא מופרכת כלל, כי הגברים המסוגננים ברחבי תל אביב מתהלכים ברחובות העיר באופן תדיר ותכוף, אך בשעות ההפוכות לאלו שאני הולכת עם מצלמתי.

Sunday, October 10, 2010

Wednesday, October 6, 2010