Tuesday, October 19, 2010

Back To School - Jerusalem, Bezalel

היום הראשון ללימודים היה עבורי תמיד עתיר התרגשות וחששות. בלילה האחרון של חודש אוגוסט נהגתי לקפל על כסא את הבגדים המגוהצים שהמתינו בהיכון למחרת היום. היום הראשון ללימודים, הן ביסודי, הן בתיכון והן כעת, נראה עבורי כהמולה קולנית וחיננית. הפעם, עמדתי בחצר הצפופה של בצלאל, כשהבחנתי במיכל. אז הגעתי למסקנה שמלבושיה שלה הם המתבקשים ביותר להמתין ללובשיהם בלילה שלפני תחילת הלימודים.

3 comments:

Fashion Smajlik Blog said...

great oufit ;)

http://fashionsmajlik.blogspot.com/

dana said...

תמונה שעושה שמח בלב :)

dana said...

תמונה שעושה שמח בלב :)