Tuesday, October 12, 2010

Tel Aviv, Dizengoff Street

להיתקל ביבגני היה עבורי חוויה מרנינה במיוחד. פרט לכך שיבגני הינו אחד ממצולמיי הראשונים, זו גם הייתה הפעם הראשונה שצילמתי עלם חמודות מזה למעלה מחודשיים. למעשה, התמונה האחרונה של פרינס צ'רמינג אלמוני שהתהלך ברחובות מדינתנו התפרסמה בבלוג בארבעה באוגוסט. טרם הבנתי האם זה מעיד על הטעם הגברי, עלי, או שמא אולי מדובר בהבדלי שעות גרידא. כבר הגיתי במוחי תאוריית קונספירציה, לא מופרכת כלל, כי הגברים המסוגננים ברחבי תל אביב מתהלכים ברחובות העיר באופן תדיר ותכוף, אך בשעות ההפוכות לאלו שאני הולכת עם מצלמתי.

No comments: