Monday, September 12, 2011

The Natural Environment - The Heymanns@Signonאזלת ידו של הצלם נחשפת כאשר אין זה עוד אפשרי לצופף את סך המרכיבים תחת מסגרת אחת. אותו מלבן התוחם את עינו של הצלם אל העולם מאפשר לו לסדר את הפרטים השונים הסובבים אותו לפי סדר חשיבות ברור ומובהק, שיאפשר למתבונן להתמקד במכלול האלמנטים השונים בתמונה כעל עולם הרמוני ומתואם להפליא.


אולם כאשר העולם הנתון, ובמקרה זה ביתה של משפחת הימן, הינו הרמוני ומתואם להפליא, אין זה אפשרי עוד למסגר אותו. האפשרות היחידה לחוות אותו במיטבו היא השתהות ארוכה ככל הניתן במקום, התרווחות על הספה הצהובה שבסלון, והתבוננות באור השמש שנופל על שולחן העבודה. וגם אז, העין אינה יודעת שובע.

פלורנס, במקור מניס, ויעקב, במקור משטרסבורג, הכירו בפריז, לאחר שיעקב כבר היגר ארצה. הם עברו לדירה שכורה בירושלים ב-1980, ותרו במשך שנה אחר "בית עם המון סגנון" (כך, לפי פלורנס), עד שמצאו את הבניין הערבי הזה, שבמושבה הגרמנית. 


 “לא רציתי דירה שיכולה להיות בכל המקומות בעולם", מספרת פלורנס, "אלא מקום שמרגישים את התחושה של ירושלים. יש בתים שאני מרגישה כל כך לא טוב בהם, ואני צריכה להרגיש טוב בבית שלי. בית זה לא רק משהו פונקציונלי, זה צריך להיות עם אווירה, ועם סגנון, ולשקף אותי. אני אוהבת להיות בבית ואת ההרגשה הזו שאין הבדל ביני לבין הבית, ושזה הבית שלי”.

לטקסט המלא: נרג'  

3 comments:

espadrille154 said...

מהמם! כבר ראיתי את הבית בתמונות אחרות, אבל שוב, פשוט מהמם..

Anonymous said...

וואו, בית מהמם. סוף סוף אני יודעת איפה המיה מיה מורן צילמה את תמונות האם והבת שלה....הייתי משוכנעת שזה בחו"ל.

Chedva @Rooms and Words said...

מקסים!!