Saturday, September 3, 2011

איפה אתם תהיו הערב?

2 comments:

Anonymous said...

אני בבית. אני לא מרגישה שזו מחאה שיש לי מקום בה. גם אם אני מאמינה במסרים האלה.

אני רואה ש"מובילי המחאה" מנותקים, לא באמת רוצים פיתרון ולשבת ולהבין שדברים הולכים בהדרגה ועם התפשרות.
ולא, ת"א זה לא המקום היחיד לגור בו וכן, במקומות אחרים- יותר זול ויותר קל להתנהל.
וכן- נראה שהרצון הוא להפיל את הממשלה ולהשפיל אותה. אז אני לא שם עם היהירים והמנותקים בדרכם שלהם- גם אם גמני רוצה מאוד צדק חברתי ופועלת למענו בערוצים ששלי.

Viva Labido said...

היי, צילמת אותי!