Saturday, June 4, 2011

The Natural Environment - Mordehai Avraham@Signon

עשרות חנויות המזכרות הניצבות זו לצד זו בכל אתר תיירות קטן או גדול ברחבי הגלובס אינן ניצבות במקומן לחינם. מכל ביקור ברחבי תבל אנו מקפידים לרכוש מזכרות (המזכירות, יותר מכל, זו את זו) שיישאו עמן את הזכרונות מאותו מקום מרוחק, וישמשו כעדות איתנה לכך שאנו "היינו שם".

כאשר המזוודה אינה יכולה עוד להכיל את אותו פסלון אייפל/ביג-בן/פיזה, או אז הופכת המזכרת לזכרון אמיתי. אנו מנסים לזכור את רוחו של המקום שהתחבב עלינו, ובניסיון לשמר את הזיכרון, המקום מעצב את סביבתנו ואת ביתינו.

ביתו של מרדכי אברהם (המשמש גם כסטודיו שלו) מעיד על מקומות מגוריו השונים, ועל חיבתו לארצות רחוקות – בין אם מדובר באוסף מרשים של ספלי מזכרות מערים שונות בעולם ובין אם בבחירת הצבעים של רהיטיו.

הביקור-בית שערכתי בדירתו של מרדכי אברהם התפרסם לפני כשבועיים במוסף "סגנון". פה תוכלו למצוא את הטקסט המלא.

No comments: