Monday, August 25, 2008

מוריאל מה-"Strawberry Jam" במדור שלי בנענע

תעוזה היא ככל הנראה מילת המפתח בבחירותיה האופנתיות של מוריאל. הן על הבמה והן ביומיום היא לעד תבלוט בבחירות צבעים ובשילובים קיצוניים, שיופיים קשה לעיכול בשנייה הראשונה, וגאונותם מתפרצת ברגע השני.

את יתר התמונות תוכלו לראות ב nana.co.il

No comments: