Wednesday, June 11, 2008

התספורת הזו, ברחוב קינג ג'ורג', שלישי אחה"צרומי
, 23

בבואי לצלמה שאלה רומי האם כדאי להניח את התיק בצד. היא הסבירה שהוא בכלל לא מתאים לשמלה, והיא "סתם" לקחה אותו עמה. אך למעשה, השילוב הלא קשור כביכול של התיק עם השמלה היה אחד הסיבות שבעקבותיהן בחרתי לגשת אליה (זה והתספורת הנפלאה- כמובן). על כן הופתעתי מאוד כאשר תהתה האם כדאי לוותר על התיק. כפי שניתן לראות מן התמונה, השבתי לבקשתה בשלילה נחרצת, ולמזלי הרב זה לא מנע ממנה להצטלם.

שמלה- יד שנייה, "אדרת"; תיק- מכיכר המדינה; שרשרת-במקור של סבא, ושלה כבר עשר שנים; משקפיים- חבר הביא ממיאמי;

No comments: