Sunday, November 18, 2007

המטפחת הזו, ברחוב דיזנגוף, שישי בצהריים

שרה, משטוקהולם

בכול פעם מחדש קשה לי לשאול תיירים לגילם ולמקורות בגדיהם. אין הדבר תלוי במידת החביבות שלהם, אלא בתחושת ה"ישראליות" שהשאלות הללו מעלות בי; מן תחושה של חוסר נימוס שהתיירים המגיעים ארצה יתרצו במנטליות הלבנטינית. סביר להניח שזה חסר כל בסיס.
המטפחת בעלת הדפס הפרחים נהדרת, בעיני. היא מתכתבת עם המטפחות האתניות של בלנסיאגה, ומוסיפה מעט צבע לתלבושת השחורה.

No comments: