Sunday, November 18, 2007

החצאית הזו, ברחוב בוגרשוב, רביעי אחה"צ

מורן, 27

אהבתי את המפתח של הגופייה האפורה, ואת השילוב שלה עם הגופייה הלבנה שמתחתיה.

גופייה- ויצ"ו; סריג- מצאה ברחוב; חצאית- יד שנייה, מברלין; תיק- נו-ניים;

No comments: