Thursday, November 15, 2007

המעיל והכלב האלו, בגן מאיר, שלישי אחה"צ

רמי, 20, ואמיגו

קשה לי להגדיר מה בדיוק- אך משהו בנפח של המעיל, בפשטות שבגופייה הלבנה ובכלב המקסים לכדו את מבטי.

2 comments:

מיכל said...

נראה ממש טוב

Motik said...

הוא הראשון שנראה כאן טוב עד עכשיו (ועברתי על הפוסטים מינואר 2008 ואחורה) לטעמי אני חייב להדגיש.
כנראה שאני שטחי - קצת שרירים ואני מרייר.