Saturday, November 17, 2007

בשדרות בן גוריון, שישי בצהרייםעם הגיעו לדירה, הודיע האביר על התרנגולת הלבנה שלי על התקהלות יוצאת דופן בגודלה בשדרות בן גוריון השוקקות גם כך כהרגלן בימי שישי קודש. כסקרנית מסורה יצאתי לבדוק את פשר המהומה ומצאתי את "שדרה על הראש", הפנינג מחווה לאי אילו מנהיגים שאהבו לעמוד על הראש. אך ביחוד בלטו שם דמויות מאגדות ילדים ידועות, ובלבוש ימי-ביניימי מושקע.


No comments: