Friday, July 13, 2007

השמלה הזו, קינג ג'ורג', חמישי אחה"צ
מירב

זמן רב תרתי אחר שמלת מקסי ראויה. נראה לי שהשמלה שלובשת מירב הולמת את ההגדרה הזו. על פי התחזית, שמלות המקסי אמורות לפשוט ברחובותינו האפרוריים במהלך העונות הקרובות. כבר בימים אלו אני רואה מגמת עלייה ברייטינג של השמלות החסודות, שזה זמן רב לא נצפו בשטח. ברוך שובכן.

שמלה- שוק הפישפשים;

No comments: