Wednesday, June 27, 2007

על מדים, ברחוב שינקין, שני אחה"צבירן (??), 21


כשניגשתי לבירן, בעקבות לוק נינוח והולם במיוחד לקיץ הישראלי, לקח לי דקות מספר (בערך, רק לאחר שהתחלתי לצלמו), להבחין כי מדובר בכלל במכנסיים, חגורה ונעליים שנלקחו היישר מן הבקו"ם, על פי טעמו של מר שקדי, אלוף חיל האוויר הנוכחי. הללו שובצו עם חולצה שנגזרה בעבודת יד של בירן, לאי שביעות רצונו של רוני בני, כבוד הקמצ"ר. ובכן, על אף חוסר התקניות הזועק הנ"ל, מדובר בשימוש לטובה במדי צה"ל. מעולם הבז' החיוור הזה לא נראה טוב יותר.

חולצה- כן ולא "אני גזרתי. אני אוהב לקרוע את החולצות שלי בצורה הזו. זה יוצר מראה יותר משוחרר"; משקפיים- ג'ורג'יו ארמאני; מכנסיים, חגורה, נעליים- מייד אין צה"ל;

No comments: