Saturday, June 30, 2007

הכובע, בנחלת בנימין, חמישי אחה"צמאור, 28


את מאור פגשתי בעודו תר אחר פיסת בד באחת מן החנויות בנחלת בנימין. החולצה שלבש מקסימה בעיני; איכשהו מבלי ששמתי לב, המשבצות השתחלו אל מלתחות רבים מאיתנו. בעיני, זה נראה נפלא במיוחד בשמלות מידי.

כובע- שוק הפישפשים; תיק וחולצה- מפראג, משקפיים- מהנקיק באלנבי, זה שקרוב יותר לשינקין;

1 comment:

Anonymous said...

מאור הוא מנחה בשנקר