Friday, May 4, 2007

פרצופים בשוק הפישפשים

ראובן הוא מוכר בחנות שטיחים בשוק הפישפשים. הוא ניסה להשיא לי את בנו, אך להפתעתו סירבתי בעדינות להצעה המפתה. שימו לב לסרט שקשר על צווארו. יש בו שכבה וורודה ומעליה בורדו מבהיק. צבעי החולצה תואמים אותו במידה מסויימת, מעין מזכר קטן לסרט שעל הצוואר.


No comments: