Saturday, March 31, 2007

_____


ענבל, 25, חיפשה לעצמה ארוחת צהריים בין דוכני שוק האוכל בסנטר כאשר צדה את עיניי. לאכזבתי התברר שהסווצ'ר נרכש במאמז, והגופייה בזארה. לרוב, לבישת מותגים מכף רגל ועד ראש יוצרת, בעיני, מראה שגור וסתמי. ענבל אמנם הצליחה להתלבש באופן מיוחד, אך זה מעט מפריע לי שאין בבגדיה פריט שאינו עבר תחת פס ייצור של עובדים מלוכסני עיניים במפעל שכוח אל.

No comments: