Tuesday, March 27, 2007

שיר הלל לנעליים


את דקלה, 24, פגשתי בהפסקת סגריה מחוץ לחנות "בהונות", שם היא מרוויחה את לחמה. לאחר שהסכימה להצטלם עבור הבלוג, הוסיפה שגם ב"טיים אאוט" בחרו בה לאחת מעשרת המתלבשים הטובים בעיר ללא הפסקה. פרט לנעליים, אותן קיבלה מן החנות, את החצאית רכשה מחנות יד שנייה, ואת החולצה בארצות הניכר. אני חושבת שבחירת הצבעים שעשתה הייתה מאוד מעניינת, אך באותו המקום שדקלה הצליחה רבים וטובים נופלים. רחובות תל אביב עמוסים בצעירות העוטות של גופן את שלל צבעי הקשת. בנות יקרות, אנא למדו והשכילו מן התמונה שלפניכן.
-מומלץ להגדיל ולהתבונן בנעליים מקרוב. הדוגמא שלהן מאוד מיוחדת -

No comments: