Wednesday, May 19, 2010

My Favorite - Paris

זו התמונה האהובה עלי משבוע האופנה בפריז. צילמתי אותה ביום השישי, דקות ספורות לפני תחילת התצוגה של שאנל. זכור לי שהחל גשם כבד, ובעודי תרה אחר מחסה נתקלו עיני בעורכת האופנה של מגזין love (בתמונה משמאל). ימים אחדים לאחר מכן התמונה כבר פורסמה ב"סגנון". קשה לי להסביר מדוע דווקא זו התקבעה בליבי, על פני כל יתר התמונות משבוע האופנה. אני משליכה זאת על המעיל הכתום, והשיער הצבוע בלבן. שנה וחודשיים היא נחה בין התיקיות השונות במחשבי היקר, ממתינה לעת הנאה ביותר לפרסמה מעל דפי הבלוג. חיפשתי אחר הזדמנות מוצדקת דיה. החלטתי שחג השבועות הוא סיבה לא רעה.

1 comment:

Anonymous said...

Whoa ! That orange coat, AMAZING !