Tuesday, May 4, 2010

Jerusalem, One Month Ago. Published on Pig

4 comments:

maya said...

זה מאוד מיוחד ויפה. עולה החשד שאת אוהבת לצלם את בצלאל מפנורמה מסויימת ( :

עלי הסתיו באמת מאוד הולמים את השמלה שלה אבל -

אז אני חייבת להסכים.

joshylola said...

Lovely dress

איפי said...

סביר להניח שעל כל בחורה אחרת זה היה נראה דוסי מידי, במיוחד בירושלים.
יש בנות כאלה, לא משנה מה הן ילבשו - הן לא יראו דודות/דוסיות [מחק את המיותר]

missrantsypants said...

love her boots.