Monday, April 5, 2010

The Blog's Retro-man - Ishai Shapira Kalter

"רוב האנשים חולפים על פני. אפילו את השאריות, יש הדואגים לטאטא כל בוקר לשולי הדרך. זוהי תמצית הרחוב, הרחוב הוא תמצית של הגדרה, זמן ומרחב. אני המשוטט המתבונן, משתדל להקליט זכרונות, עוצר את הרגעים הרלוונטיים, אוסף ויורד לצידה של הדרך..

4 comments:

moran yossef said...

סחטיין עליו.

Anonymous said...

כשלוקחים את עניין הוינטג' בצורה כולית,ולא רק משאילים מאפיינים שלהם זה נראה קצת כמו פארסה קירקטורית לטעמי.
סחבק בתמונה אמנם חתיכיוס אבל הגזים

Anonymous said...

דומה לדזמונד מאבודים

חנה ליכט said...

מושך