Monday, March 29, 2010

The Blog's BFF - Shelly Shaul

"זמן קצר לאחר שפתחה יעל את הבלוג ההליכה עמה ברחובות העיר נעשתה לא קלה בכלל. כיוון שהחלה לתור אחר "עוברי אורח מסוגננים", עיניה החלו לפזז ולפזול מאדם למישנהו עם כל צעד ושעל שעשינו.

היא פיתחה יכולת מיוחדת של בחינה ראשונית, שלאחריה הגיעה בהייה נוקבת ולבסוף - רדיפה, שהסתיימה בלכידה מושלמת של המצולמים ברי המזל.

אותה צורת בהייה ייחודית שפיתחה יעל, המתבטאת בבחינה מדוקדקת אך מהירה לכל אורך גוף האובייקט דבקה במשך הזמן גם בי. אולם, בניגוד אליה, אין לבהייתי מטרה מקודשת והגמילה מהרגל מגונה שכזה התבררה כקשה.

1 comment:

Anonymous said...

יפהפייה. איזה חיוך!