Wednesday, August 5, 2009

Teens in Tel Aviv

ה-21 ביוני הוא התאריך בו אופי הרחובות במרכז העיר משתנה כליל. את המדרכות הצרות של קינג ג'ורג' גודשים בני נוער אפופים בניחוחות של חופש גדול. ריחות הדרור מתפזרים בין חופי הים וזולגים מזרחה אל תוככי העיר. בשבת האחרונה נדמה שהחירות שכל כך מאפיינת את העיר הזו נקטעה דווקא בליבו של אותו החופש.

המקום האחרון בו ביקרתי בטרם נטשתי את אדמת תל אביב היה צומת הרחובות נחמני-אחד העם.

No comments: