Wednesday, June 24, 2009

Shine, Paris

לולא הייתי רואה את עלמת החן בעלת התעוזה במציאות, לעולם לא הייתי מעלה בדעתי שהג'קט הזה והחולצה הזו אכן יכולים לעבוד יחדיו.

3 comments:

Anonymous said...

לא אהבתי. מראה פרחי ולא מחמיא

the eye said...

היא מזכירה לי את אביגיל אריאלי. מה אתם אומרים, יש דמיון?
Bamnain,אין על .

Anonymous said...

הם לא עובדים יחד.