Tuesday, June 2, 2009

Denim, On Levontin Street, Tel Aviv

במקום שאכתוב את פרטיו במחברתי המקומטת או להגיש כרטיס ביקור תמציתי, העניק לי שאול נמרי גלויה, שבצידה האחד ציור ובצידה השני קריאה לקחת חלק ביוזמתו החדשה: יריד אמנים בגן החשמל. "הכל מתאים", הסביר. השכונה הולמת את הקונספט, יש חניון צמוד שיקל על ניוד הסחורה, וככלות הכל - איזה שימוש ראוי מזה ניתן למצוא לגינה, הוא תהה. "להסתפק במועט זה נחמד", אמר. "אבל למה להסתפק במועט אם אפשר להסתפק בהרבה"?

No comments: