Sunday, May 24, 2009

The Roitfeld wears white, Paris


לפני ימים ספורים התפרסם בגארדיאן ראיון מעניין עם עורכת הווג הצרפתי. בחלקו המעט מדכדך רמזה מיס רויטפילד בבירור כי אין בכוונתה להישאר בתפקידה הנוכחי למעלה משנתיים. אם תישאר, הסבירה, היא עוד עלולה להתחיל להשתעמם.

No comments: