Thursday, May 15, 2008

פדחת ססגונית, בכיכר מגן דוד, שלישי אחה"צ
רז, 24

בבוקר אותו היום הייתי בדרכי אל הצפון הרחוק של העיר. במהלך השנה האחרונה הנני נוהגת לצאת מפתח ביתי מלווה לעד במצלמתי האהובה. באותו הבוקר העדפתי לנהוג כאחד האדם, ולהתהלך ברחובות העיר נטולת אמצעי תיעוד. בעודי בוהה בחלל האוטובוס ההומה של קו 25, הבחנתי ברז. ואם עלי לדייק- הבחנתי בפדחתה הססגונית. דקותיים לאחר מכן היא נשאה את רגליה אל העולם הרחב של רחוב יהודה מכבי.

שעה קלה מאוחר יותר צפיתי בה בשנית, מתהלכת לאיטה בחנות בגדים ברמת אביב. אינני נוטה להאמין בגורל, אולם כאשר צפיתי בה בפעם השלישית באותו היום, הפעם מצידו השני של מעבר החציה אל כיכר מגן דוד, ובידי- המצלמה, הבנתי שזהו האות המורה עלי להנציחה תחת עדשתי.

1 comment:

reut said...

את מצלמת נפלא!!