Friday, January 11, 2008

קררר, ברחוב דיזנגוף פינת קינג ג'ורג', שלישי אחה"צ
קובי, 39

נדמה לי שהוא מעט התרגז כאשר שאלתי לשמו. באופן כללי התחוור לי באותו היום (ובעקבות מספר אירועים נוספים) ששני האנשים היחידים שאזהה מחוץ לדפי העיתון או הטלוויזיה הם חיים יבין וקורי קנדי. מעניין מתי אצליח לבדוק את השערתי.

ותהייה נוספת: האם יש בכאפייה עם מגני דויד כחלחלים אמירה פוליטית נוקבת יותר מן הכאפייה הרגילה שנצפתה מדי פעם בפעם ברחובות תל אביב לאורך החודשים האחרונים?

3 comments:

Anonymous said...

אבל הוא היה באירווזיון!
בערך...
חבל זה דווקא היה אחד השירים הטובים...

Anonymous said...

קטעים איתך, איזו אסטרונאוטית..
קורי קנדי מדהימה, את חיים יבין אני רואה לפעמים בספריית האוניברסיטה שאני לומדת בה ובירושלים רק ערבים שפעילים בחד"ש הולכים עם כאפיות.

Anonymous said...

שאלת במקרה מאיפה הכאפיה?