Monday, December 31, 2007

הפרח, והתאמה נפלאה לשקית ניילון, בנחלת בניימין, שבוע שעבר
שלומית, 40

זמן קצר לאחר שקארי ונעליה התנדפו ממסך הטלוויזיה האהוב שלנו, היה נדמה כי פסו מן העולם פרחי הדש הגדולים והבולטים אז הנה- הוכחה ניצחת לקיומם המתמשך (אף אם שולי), בתקווה שיעשו בקרוב קאמבק (תאריך פוטנציאלי: צאת הסרט המדובר ביותר לאחרונה).

חצאית- כתומנתה; סריג- קוקאי; נעליים- מנגו;

No comments: