Sunday, December 23, 2007
ג'ונסי, 24

לאור העובדה שאופנת שנות השמונים נדמית לאחרונה מעט פחות זוועתית ואפילו מגניבה, העגיל הבודד שעל אוזנו השמאלית של ג'ונסי, מהווה בשורה חדשה-ישנה.

חולצה- יד שנייה, מברלין; תיק- משוק הפשפשים בברלין; ג'ינס- תפר בעצמו; משקפיים- מחנות באלנבי; עגיל- M&H;

No comments: