Monday, November 12, 2007

הפרחים הללו, בנחלת בניימין, ראשון אחה"צ

לאחרונה נחלת בניימין התחבבה עלי במיוחד, בייחוד לאור שיפוצי המבנים והמדרכות הנרחבים, המשפרים את מראה המקום לעין שיעור. במסגרת שיטוטי לאורך הרחוב נתקלתי בחליפה הפרחונית הזו, כאשר ידיה של עלמת החן אוחזות בפרחים התואמים לחליפה במידה לא מועטה. העלמה השיבה לשמה, ואף חזרתי אחריו, מאחר שפעם שמעתי כי אמירת שמו של אדם בקול, תמנע את שכיחתו בעתיד. אולם לאחר שנפרדתי ממנה לשלום, ופתחתי פנקסי לרשום את פרטיה, הללו פרחו מזכרוני. כל שאני זוכרת הוא שהעלמה הגיעה ארצה היישר מלטביה.

2 comments:

Anonymous said...

רואים שהיה יום חורפי.

Anonymous said...

פאקינג וואו!