Saturday, November 17, 2007

השרשראות הללו, ברחוב לינקולן, שני בצהריים


הילה, 34

אהבתי את ההדפס שעל החולצה, המתכתב עם טרנד הכאפייה או "ההשפעות האתניות", אך מצליח מעט להתחכם.
מעלה אחת נוספת עלינו לטובה: שרשראות הפלסטיק ...

שרשראות- עיצוב שלה; חולצה- "לייזי בוי"; סריג- משוק הפישפשים;

No comments: