Sunday, November 25, 2007

"צלמי מהר, נכנסת שבת*", בסמטה אלמונית, שישי בצהריים


אתר, 20

אהבתי את כפלי החצאית, ואת הזרימה של הבד אל מעבר לקצה המעיל. אציין גם לחיוב את התאמת הצבעים המעולה, ואת המעיל הנהדר.

* משפט שטרם שמעתי בשיטוטי, ולמען האמת שמחתי לשמוע.

מעיל- מלונדון; חצאית- "המחתרת"; תיק- לא זכרה;

3 comments:

Anonymous said...

אתר או עטר?

the streets walker said...

אם שמה היה עטר, אז הייתי כותבת עטר.

מאחר שכתבתי -אתר- נדמה לי שהתשובה לשאלה די ברורה.

יעל

Anonymous said...

המעיל מה&מ. כמה חשקתי באחד בצבע הירוק הזה אך קניתי בסוף באדום. הוא אכן מאוד מוצלח