Thursday, November 1, 2007

דמות, בנחלת ביניימין, ראשון אחה"צללוש, "יש לי שני נכדים"


בדמותה הייחודית של לילוש פגשתי מספר פעמים בשיטוטי בעיר. נראה כי היא מאותן הדמויות שהעין מצליחה לזהותן בקלות בין יתרת האנשים האפרוריים ברחוב, ומאותו הרגע היא ניבטת כמעט מדי יום (ראה ערך האיש עם הדובדבן על המצח). אולם באותו יום ראשון מצאתי לנכון לצלמה, על אף שגם ביתר הפעמים התלבשה בצורה דומה בעלת הנינוח הייחודי. ודווקא באותו היום טענה בפני לילוש, שמעולם לא נראתה נורא יותר.

3 comments:

Anonymous said...

מפחידה במקצת

Rachel said...

בדיוק מה שחשבתי. מפחידה.. אבל מעניינת.

:) said...

היא מעצבת אופנה, שגם עיצבה את התלבושת בתמונה נראה לי.
וגם השם הוא ללוש ולא לילוש
:)