Tuesday, November 20, 2007

שחור 2, ברחוב קינג ג'ורג', שני בערב


בלינדה, מוינה

פרט לתספורת "בוב" ישרה, הראוייה לציון, אסב את תשומת ליבכם לבחירה הטוטאלית של בלינדה בשחור; זה מתחיל בבגדים ממשיך אל התיק ומסגרת המשקפיים, ומסתיים בתספורת הנפלאה.

1 comment:

Oren said...

לא אהבתי.
התספורת מדהימה אבל.