Wednesday, October 24, 2007

המכנסיים הצבעוניים, בנחלת ביניימין, ראשון שעבר אחה"צ
יעל, 22

לאחר שצילמתי תמונה זו, הבחנתי בכך שלמעשה אינני מצלמת כמעט כלל אנשים הלבושים בסגנון בעל אוריינטציה הודית, על אף שהזה נפוץ לעילא ברחובותינו האפרוריים. ובכן, הודות ליעל מעט איזנתי את הפער. אהבתי את הצללית המיוחדת שיצרו המכנסיים שלבשה, ואת ה"היענות" של השמלה ללכת בעקבות תוואי גזרת המכנסיים.
מעלה אחת נוספת עלינו לטובה: אהבתי את שילוב ההדפסים הצבעוני במיוחד.

מכנסיים, שמלה וסיכות שיער- נאני (יעל עובדת בחנות);

No comments: