Friday, October 12, 2007

תל אביבי רוקד ושר, ברחוב שינקין, יום רביעי

רוני, 29

את רוני פגשתי בעודו מדבר בטלפון הסלולרי על ספסל בצמוד לחפציו שכבר סודרו בקפידה לקראת עלייתו לבמת העץ. למרבה הצער לא הספקתי לשאול אותו מדוע החליט להתחיל במופעי רחוב של נגינה וריקוד סטפס, מאחר שלאחר שצילמתי, הנ"ל כבר היה בעיצומו של המופע. אולם יש להניח שאין מדובר בתגמול הכספי הרב שמניבים מופעים כגון אלו.

No comments: