Thursday, October 25, 2007

שחור ומבט נוגה, ברחוב קינג ג'ורג', רביעי שעבר אחה"צ


אייל, 16

על אף כי מדובר במעיל עור, אהבתי את המראה שאייל הרכיב. למרות שמדובר בלוק מאוד פשוט ובסיסי איננו נפוץ ברחובותינו אנו. היופי במראה הזה טמון בדיוק הרב שבבחירת הפרטים וסקאלת הצבעים החורפית.

4 comments:

Rachell said...

הוא לבוש לא רע, אבל לא ראיתי ייחוד בבגדיו.

Anonymous said...

Fit.

Anonymous said...

התחלת לצלם הרבה בני נוער,
זו בטח השביתה שמוציאה אותם לשוטט ברחובות.

ההולך ברחובות said...

כן, ייתכן כי צילמתי יותר בני נוער בשבוע האחרון מהרגלי. הם פשוט שוצפים וגודשים את הרחובות בהמוניהם. למרבה הצער רק מתי מעט מתוכם טורחים להיפרד מן הטרנדים והבגדים המוכרים.