Saturday, September 1, 2007

צבעוני 2, ברחוב דיזנגוף, שישי בצהריים


נוני, 22

את נוני פגשתי בסמוך לדוכן שלה ברחוב דיזנגוף. בשמלה כתומה בעלת רקמה וכובע קש היא לכדה את עיני. צילמתי גם תמונה מלאה שלה, אולם היה קשה להתחרות בצבעוניות הדוכן.

שמלה- זארה; כובע- של אמא;

1 comment:

רייצ'ל said...

תמונה מקסימה. הייתי שמחה לראות גם את התמונה המלאה, רק כדי לראות את השמלה.