Sunday, August 5, 2007

בשדרות רוטשילד, שישי בצהריים


רווית, 32

אהבתי את השרוולים המיוחדים, ואת המשבצות הססגוניות.

חולצה- אובבסיה; שרשרת- "זה עשוי מאחת משיני החלב שלי יצירה של אמא"; חצאית- של חברה;

1 comment:

Anonymous said...

בקשר לשרשרת... זו די סטיה לא?