Tuesday, August 14, 2007

ברחוב העבודה, שישי בצהרייםרבקה, 32

אהבתי את השילוב המעניין בין ההדפס הירוק בהיר והקליל של השמלה לבין התיק הגותי מעט האדום-שחור.

שמלה- שכנה של אמא זרקה; תיק- מהתחנה המרכזית; סנדלים- קיבלה במתנה;

No comments: