Tuesday, July 3, 2007

רגוע ברחוב שינקין, ראשון אחה"צאליה, 18

יש משהו מאוד שלו במבט של אליה. אינני מן הטיפוסים המתחברים ל"רוחניות", אולם פניה שלה משדרות רוגע ונחת. אהבתי גם את ההדפס של השמלה. ואת האורך שלה- לאחר זמן ארוך שסלדתי משמלות מקסי, לאחרונה המראה מתחיל לשאת חן בעיני. אליה חיזקה בי את התחושה הזו.

שמלה- "שתיים", שינקין;

No comments: