Tuesday, July 3, 2007
יעל

אהבתי את הניגוד בין ההדפס הצבעוני של השמלה לבין התיק בעל הדפס הקומפלאז'. מעין שילוב מוצלח של תעשו מלחמה ואהבה.

שמלה- "אהבה שנייה", רש"י; תיק- מחנות לפריטי צבא במלבורן;

No comments: