Friday, July 20, 2007

הקיץ כאן? ברחוב דיזינגוף, רביעי אחה"צהלן, 20

אין לי מושג איך מצחה איננו בוהק מזעה בחום שהלהיט את רחובותינו האפרוריים באותן שעות אחר הצהריים. בעוד טובות בנותינו מתהלכות מיוזעות בגופייה ובמכנסונים, מנסות לשרוד בין משב המזגן הקריר שבפתח חנות אחת לשנייה, החליטה הלן שמדובר במזג אוויר הולם לצעיף ולג'קט. לשאלתי ענתה שבהחלט נעים לה בבגדיה הארוכים.
אהבתי את האופן בו בליל הצבעים והבדים שכביכול אינם קשורים לשני משתלבים זה בזה.

תיק וצעיף- מהשוק בעיר העתיקה בירושלים;

No comments: